skip to Main Content

Uit diverse onderzoeken blijkt dat bedrijven (huurders) bereid zijn een extra premie voor duurzaamheid te betalen bovenop de standaardhuur. Op dit moment lijkt deze ontwikkeling zicht nog te beperken tot de kantorenmarkt. Uit deze onderzoeken blijkt dat duurzame kantoren meer huur opbrengen dan kantoren met niet-groene energielabels. Minder zuinige kantoren hebben gemiddeld een 6 procent lagere huurprijs dan zuinige kantoren.
Tot nu toe ligt het accent van verduurzaming vooral op het bouwen van nieuwe kantoren. Daar worden op het terrein van duurzaamheid en innovatie echte stappen gemaakt.

Het aandeel van nieuwe kantoren ten opzichte van de reeds aanwezige voorraad is klein dus er is veel meer effect te bereiken met maatregelen bij bestaande gebouwen. En juist op dit terrein is PropertyView als vastgoedmanager actief.

Maar ook binnen het winkelsegment en de bedrijfsruimte/expeditie centra zien wij deze ontwikkelingen terug. Bijvoorbeeld het gebruik van warmtepompen voor koeling en luchtgordijnen in winkels of de bouw van het meest duurzame distributiecentrum door Lidl in Waddinxveen.

Eenvoudige milieuvriendelijke maatregelen

Niet alle milieuvriendelijke maatregelen hoeven (financieel) ingrijpend te zijn. Denk bijvoorbeeld aan:
• het gescheiden inzamelen van afval gecombineerd met CO2 neutrale verwerking van dit afval,
• groene energiecontracten,
• bestaande verlichting vervangen door energiezuinige (Led) verlichting,
• zonnepanelen en zonneboilers,
• tijdschakelaars op boiler / CV.

Back To Top