skip to Main Content

Wat is een EBS?
EBS staat voor een Energieregistratie- en Bewaking Systeem en is een onderdeel van een energiemanagementsysteem (integraal grip op energie). In essentie is EBS een maatregel dat er op gericht is voor een gebouw dat beschikt over energieverbruiksmeters, het energiegebruik te registreren en te analyseren door middel van software en hardware. De omvang van dit systeem is afhankelijk van uw energiegebruik en vloeroppervlakte en omvat van enkel slimme meters tot een systeem met koppeling met een gebouwbeheersysteem (GBS).

Waarom EBS?
EBS draagt sterk bij aan het vergroten van inzicht in mogelijkheden voor verbeterde afstelling van installaties in gebouwen. Het is inmiddels algemeen bekend dat bij ruim 70% van de gebouwen de klimaatsystemen niet goed afgesteld zijn en bij betere afstelling er een groot besparingspotentieel mogelijk is. EBS ondersteunt het uitvoeren van Doelmatig Beheer en Onderhoud (DBO).

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 maardgasequivalenten.

In het Activiteitenbesluit staat dat bedrijven alle erkende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel geld op. In de gebouwde omgeving zijn veel maatregelen mogelijk met een korte terugverdientijd.

Back To Top