skip to Main Content

Energiemonitoring stelt gebruikers in staat om terugkoppeling te verkrijgen over hoe processen draaien in de huidige situatie, welke besparingsmaatregelen kunnen worden getroffen. Het wordt ook gebruikt om prognoses te maken van het energiegebruik in de komende periodes. De resultaten van deze maatregelen kunnen direct zichtbaar worden gemaakt met behulp van de energienota’s.

Wij kunnen u van dienst zijn bij het energiemanagement van uw gebouwen. Niet alleen adviseren wij in de keuze van een geschikt meetbedrijf en energiemonitoringsysteem waarmee het energiegebruik met behulp van “slimme meters” en “slimme tussenmeters” wordt gemonitord, maar ook het inzetten van gespecialiseerde hard- en software om het gebruik van individuele installaties en/of afdelingen te monitoren behoort tot de mogelijkheden.

Met behulp van deze middelen kan het energiegebruik continu worden bewaakt, voldoet u aan de eisen…… en bent u er zeker van dat er geen verspilling van het energiegebruik plaatsvindt met als resultaat een tevreden huurder.

Het Platform Duurzame Huisvesting heeft met een aantal stakeholders een handreiking opgesteld die het voor toezichthouders makkelijk moet maken om het gesprek aan te gaan met huurder en verhuurder. De handreiking is concreet uitgewerkt in een checklist die inzichtelijk voor alle toezichthouders is te gebruiken.

Gebouwen moeten niet alleen duurzaam worden gebouwd, maar ook duurzaam worden onderhouden en beheerd. PropertyView denkt actief mee op het gebied van verduurzaming, waarbij de uitdaging blijft bestaan om zowel eigenaren als huurders te overtuigen van de voordelen van duurzaam beheer.

Maatregelen in het kader van duurzaamheid, op basis van een praktisch en haalbaar beleid, levert bedrijven enorme voordelen op in termen van winst, reputatie, efficiëntie en acceptatie. PropertyView helpt u dat beleid te formuleren. Vertrekkend vanuit uw strategische doelstellingen zijn wij in staat om duurzaamheid uitvoerbaar, haalbaar en vooral tastbaar te maken.

Back To Top