skip to Main Content

Duurzaamheid meten:
Er zijn verschillende methoden om te beoordelen hoe duurzaam vastgoed is. Het meest gangbaar zijn BREEAM, GreenCalc en GPR Gebouw. Een tekortkoming van deze methoden is dat niet voldoende wordt gekeken naar de beleggingsaspecten die bij de duurzaamheid van een gebouw van belang zijn.

BREEAM:
BREEAM is een benaming voor een methode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen en prestaties op het gebied van milieu, beter comfort of gezondheid te belonen. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is in 1988 in Engeland ontwikkeld. Internationaal wordt de methode gezien als een van de beste programma’s om gebouwprestaties op het gebied van duurzaamheid aan te geven. Doordat BREEAM is gebaseerd op het behalen van een certificaat, is de methode tijdrovend en kostbaar. BREEAM-certificaten worden in Nederland nog maar mondjesmaat afgegeven, terwijl in Engeland al 10.000 nieuwbouwprojecten zijn gelabeld met BREEAM. Het eerste Nederlandse keurmerk voor nieuwe gebouwen, BREEAM-NL Nieuwbouw, is in 2009 gelanceerd. Inmiddels kan naast nieuwbouw ook bestaand vastgoed op duurzaamheid worden beoordeeld. BREAAM-NL is eigendom van de Dutch Green Building Council.

GreenCalc: 
Met GreenCalc wordt de belasting gemeten die een gebouw gedurende zijn totale bestaansperiode voor het milieu betekent. Naast energie, materiaalgebruik en waterverbruik wordt ook de mobiliteit die een gebouw met zich meebrengt meegenomen, zij het dat dit aspect een beetje op de achtergrond is geraakt. GreenCalc berekent de milieu-index gebouw (MIG). De index geeft in één getal de milieuprestatie voor het hele gebouw weer, uitgaande van standaard gebruik. Heeft een gebouw een index van minimaal 185, dan is het volgens GreenCalc duurzaam. De Rijksgebouwendienst is mede-ontwikkelaar geweest van GreenCalc, dat rond 1997 werd geïntroduceerd.

GPR: 
GPR Gebouw geeft op een vijftal thema’s (energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde) een kwaliteitsscore in de vorm van een rapportcijfer. Hoe hoger de kwaliteit (of hoe lager de milieubelasting), hoe hoger de score. Heeft een gebouw een score van 7 of hoger, dan is het duurzaam.
GPR Gebouw staat voor (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn), stamt uit 1995 en is een programma dat W/E adviseurs heeft ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Tilburg. In Nederland is GPR Gebouw het meest gebruikte instrument om gebouw gebonden duurzaamheid in kaart te brengen

Back To Top