skip to Main Content

Het Maatschappelijk Vastgoed kent vele functies en gebruikers. Onder meer Overheden (gemeenten, provincies en waterschappen), Onderwijsinstellingen en Zorginstellingen faciliteren een breed pakket van diensten en voorzieningen. PropertyView beheert circa 50.000 m² aan maatschappelijk vastgoed.

Met de invoering van de wet Markt en Overheid beoogt de overheid een gelijk speelveld te creëren tussen maatschappelijke organisaties en marktpartijen. De voorbereiding op en de invoering van deze wet hebben mede geleid tot een toenemend besef dat Maatschappelijk Vastgoed professioneler moet worden benaderd. Ook de verplichting in de Wet Milieubeheer (om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend) en het recente besluit van minister Blok om in 2023 een energielabel C voor alle kantoren verplicht te stellen, maakt dat het uit kosten- en kwaliteitsoogpunt voor publieke instellingen aantrekkelijk kan zijn om het vastgoedbeheer aan de markt over te laten.

Bij Overheden leeft soms nog het beeld dat professionele vastgoedbeheerders alleen in staat zijn commerciële bedrijven te bedienen. Niets is echter minder waar.

Daarom heeft PropertyView de unit “Maatschappelijk Vastgoed” opgericht. In deze unit werken technische- en administratieve specialisten samen met commerciële specialisten. Naast de algemene kennis van het vastgoedmanagement beschikken zij over de specifieke kennis en vaardigheden benodigd om het Maatschappelijk Vastgoed op een professionele wijze te beheren en te verduurzamen.

Back To Top