skip to Main Content

PropertyView beheert ruim 750.000 m² aan winkels, winkelcentra en winkelstrips en helpt eigenaren bij het optimaliseren van het rendement van het winkelvastgoed. Met onze jarenlange ervaring in het beheer van solitaire winkels, wijkwinkelcentra, stadsdeelcentra en woonboulevards kunnen wij onze huidige en toekomstige opdrachtgevers adviseren en ondersteunen bij het succesvol maken en houden van hun winkelgebied.

Consumenten stellen steeds hogere eisen aan winkelgebieden. Het schoon, verzorgd en veilig houden van het winkelgebied is niet langer voldoende om succesvol te blijven. Consumenten zoeken steeds vaker naar ontmoetingsplekken waar zij makkelijk aan informatie komen en waar iets te beleven is. Dit alles op een wijze die past binnen uw visie.

Centrummanagement:
Winkelen is voor een belangrijk deel gebaseerd op emotie, dus op uitstraling, sfeer en beleving. Om een winkelcentrum aantrekkelijk te maken en te houden is het van cruciaal belang de consument een schone, veilige en gerieflijke winkelomgeving te bieden. Dit is een continue proces, waarbij alle onderdelen samenkomen. Dit betekent dat samenwerking tussen alle betrokken partijen noodzakelijk is. PropertyView als centrummanager vervult hierin een coördinerende rol en zorgt dat de verschillende dienstverleners vanuit alle benodigde vakgebieden samenwerken.

Het centrummanagement bestaat onder meer uit het:
• bewaken van de veiligheid in overleg met het beveiligingsbedrijf en de politie;
• toezien op de naleving van en adviseren over het huishoudelijk reglement;
• aansturen van onder meer het beveiligings- en schoonmaakbedrijf;
• verzorgen van de coördinatie bij calamiteiten
• beoordelen van de uitstraling van het winkelcentrum in relatie tot het vooraf met onze opdrachtgevers overeengekomen gewenste niveau;
• bezoeken van huurders op individuele basis en het verzorgen van de verslaglegging;
• periodiek organiseren van centraal huurderoverleg en het verzorgen van de verslaglegging
• periodiek overleg met de winkeliersvereniging, Gemeente, brandweer en politie;
• gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen aan onze opdrachtgevers.

Sterk centrummanagement staat borg voor een aantrekkelijk en veilig winkelcentrum, waar de consumenten graag willen vertoeven.

Back To Top