ENERGY AND SUSTAINABILITY

Eigenaren, beleggers en huurders stellen steeds meer eisen aan de duurzame footprint van het gebouw, ESG (Environmental, Social en Governance ofwel Milieu, Maatschappij en Governance). PropertyView adviseert en helpt eigenaren en gebruikers bij het verduurzamen en het toekomstbestendig maken en houden van gebouwen. In samenspraak bekijken wij welke gebouwen in aanmerking komen voor het verbeteren van de energieprestatie en duurzaamheid. Hierbij wordt ook gekeken naar kleine, relatief eenvoudige verbeteringen en natuurlijke vervangingsmomenten zodat de investeringskosten zoveel mogelijk beperkt blijven. In een helder overzicht informeren wij u over mogelijke maatregelen, de (meer)investeringen en de besparingskosten waardoor eenieder een weloverwogen keuze kan maken in de te nemen vervolgstappen.

‘‘PropertyView is volledig op de hoogte van de geldende milieueisen en -wetten. Wij steken al onze energie in de meest duurzame oplossingen.’’

Energie monitoring en management

De uitdagingen van een duurzaam energiesysteem. De wereldbevolking groeit – en de vraag naar energie groeit zelfs nog sneller. Duurzame energiesystemen dienen oplossingen te bieden voor vier belangrijke uitdagingen: leveringszekerheid, betaalbaarheid, klimaatbescherming en efficiënt gebruik van grondstoffen. Oplossingen vereisen inventiviteit.

Energiemonitoring stelt gebruikers in staat om terugkoppeling te verkrijgen over hoe processen draaien in de huidige situatie, welke besparingsmaatregelen kunnen worden getroffen, maar kan ook worden gebruikt om prognoses te maken van het energiegebruik in de komende periodes. De resultaten van deze maatregelen kunnen direct zichtbaar worden gemaakt met behulp van de energienota’s.

Wij kunnen u van dienst zijn bij het energiemanagement van uw gebouwen. Niet alleen adviseren wij in de keuze van een geschikt meetbedrijf en energiemonitoringsysteem waarmee het energiegebruik met behulp van “slimme meters” en “slimme tussenmeters” wordt gemonitord, maar ook het inzetten van gespecialiseerde hard- en software om het gebruik van individuele installaties en/of afdelingen te monitoren behoort tot de mogelijkheden.

Met behulp van deze middelen kan het energiegebruik continu worden bewaakt, voldoet u aan de eisen…… en bent u er zeker van dat er geen verspilling van het energiegebruik plaatsvindt met als resultaat een tevreden huurder.

Gebouwen moeten niet alleen duurzaam worden gebouwd, maar ook duurzaam worden onderhouden en beheerd. PropertyView denkt actief mee op het gebied van verduurzaming, waarbij de uitdaging blijft bestaan om zowel eigenaren als huurders te overtuigen van de voordelen van duurzaam beheer.

Maatregelen in het kader van duurzaamheid, op basis van een praktisch en haalbaar beleid, levert bedrijven enorme voordelen op in termen van winst, reputatie, efficiëntie en acceptatie. PropertyView helpt u dat beleid te formuleren. Vertrekkend vanuit uw strategische doelstellingen zijn wij in staat om duurzaamheid uitvoerbaar, haalbaar en vooral tastbaar te maken

Milieueisen en wetten

Informatieplicht voor bedrijven en instellingen
Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (gelijkwaardig)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting moest rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd c.q. gaat uitvoeren.

Energie Maatregelen Lijst (EML).

Een erkende maatregel is een energiebesparende maatregel waarvan verwacht wordt dat die zich binnen vijf jaar terugverdient. Op grond van artikel 2.15 van de Wet Milieubeheer zijn deze maatregelen verplicht voor de sectoren zoals benoemd in onderstaand overzicht.

Vanaf december 2015
Metaal, elektro en MKB-metaal
Autoschadeherstelbedrijven
Gezondheids- en welzijnsinstellingen
Kantoren
Onderwijsinstellingen
Commerciële datacenters
Rubber- en kunststofindustrie

Vanaf december 2016
Levensmiddelenindustrie
Agrarische sector
Mobiliteitsbranche
Sport en recreatie
Hotels en restaurants

Vanaf januari 2018
Drukkerijen
Papier en karton
Bouwmaterialen
Verf- en drukinkt
Tankstations en autowasinrichtingen
Meubel- en houtindustrie
Bedrijfshallen en detailhandel

Hoewel de Energie Maatregelen Lijst uiterlijk op 1 juli 2019 moest worden gerapporteerd zien wij desondanks dat deze verplichte Energie Maatregelen Lijst bij een groot aantal gebouwen nog steeds ontbreekt. PropertyView volgt de ontwikkelingen op de voet en kan u informeren over de noodzakelijke investeringen en verwachte kosten per gebouw. 

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

EBS

EBS staat voor een Energieregistratie- en Bewaking Systeem en is een onderdeel van een energiemanagementsysteem (integraal grip op energie). In essentie is EBS een maatregel dat erop gericht is voor een gebouw dat beschikt over energieverbruiksmeters, het energiegebruik te registreren en te analyseren door middel van software en hardware. De omvang van dit systeem is afhankelijk van uw energiegebruik en vloeroppervlakte en omvat van enkel slimme meters tot een systeem met koppeling met een gebouwbeheersysteem (GBS).

Waarom EBS?
EBS draagt sterk bij aan het vergroten van inzicht in mogelijkheden voor verbeterde afstelling van installaties in gebouwen. Het is inmiddels algemeen bekend dat bij ruim 70% van de gebouwen de klimaatsystemen niet goed afgesteld zijn en bij betere afstelling er een groot besparingspotentieel mogelijk is. EBS ondersteunt het uitvoeren van Doelmatig Beheer en Onderhoud (DBO).

Bedrijven en instellingen zijn vaak verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Wilt u weten of ook binnen uw gebouw energiebesparende maatregelen moeten worden getroffen neem dan contact met ons op.

In het Activiteitenbesluit staat dat bedrijven alle erkende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel geld op. In de gebouwde omgeving zijn veel maatregelen mogelijk met een korte terugverdientijd.

EPA Label op uw gebouw

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning, kantoor of ander gebouw is. Eigenaren moeten een energielabel hebben bij verkoop, verhuur of oplevering van hun woning of gebouw.

Een energielabel is verplicht bij een utiliteitsgebouw met onder meer de volgende gebruiksfuncties (of combinatie daarvan):

  • kantoor,
  • gezondheidszorg (klinisch en niet klinisch),
  • onderwijs,
  • sport (verwarmd en matig verwarmd),
  • winkelfunctie.


Uitgezonderd alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlak kleiner dan 50 m².

Sinds 1 januari 2015 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de verplichting om bij een transactiemoment een energielabel te hebben. Een transactiemoment is een oplevering, verkoop of verhuur van een utiliteitsgebouw.

Methoden meten energieprestatie

Er zijn verschillende methoden om te beoordelen hoe duurzaam vastgoed is. Het meest gangbaar zijn BREEAM, GreenCalc en GPR Gebouw. PropertyView kan u helpen bij het registreren van informatie en bewaken van de normen. Meer weten, neem contact met ons op.

Bij spoed bel ons: (073) 523 12 82