PROPERTY MANAGEMENT

Vastgoedbeheer is echt een vak. En dat verstaan wij goed, heel goed! Wij beheren een grote verscheidenheid aan kantoren, winkels en winkelcentra, bedrijfsruimten en maatschappelijk vastgoed. Totaal meer dan 3,3 miljoen m² en dat groeit. PropertyView biedt een breed dienstenpakket. U kunt zelf uw palet van diensten dat u wilt inhuren samenstellen, maar wij kunnen u ook compleet ontzorgen op het gebied van technisch- en administratief beheer.

Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit het verzorgen van volledige financiële administratie, adequate managementinformatie, planmatig onderhoud, klachtenonderhoud, mutatieonderhoud, servicecontracten en -onderhoud, communicatie met huurders, leveranciers. Ervaar zelf hoe optimale service en dienstverlening van PropertyView werkt!

Kantoren

Bij het beheren van uw kantoorgebouw(en) wilt u niet voor verrassingen komen te staan of met onverwachte kosten te worden geconfronteerd. U wilt zo weinig mogelijk zorgen hebben of het geplande onderhoud wel goed en tijdig wordt uitgevoerd. PropertyView neemt graag het gehele onderhoudstraject op zich om u te ontzorgen.

Wij beheren ruim 850.000 m² aan kantoren en bieden onze opdrachtgevers een breed pakket van innovatieve en efficiënte diensten. Wij denken graag met u mee.

Voor het vastgoedmanagement van kantoorgebouwen werken wij met een stappenplan, waarin het complete vastgoedmanagement onder de loep wordt genomen. Onze ervaren technisch managers stellen vast waar onderhoud nodig is, wie verantwoordelijk is voor dit onderhoud en welke contracten hiervoor zijn afgesloten. Uiteraard analyseert hij/zij of binnen de kantooromgeving wordt voldaan aan de wettelijk geldende (onderhouds)verplichtingen op het gebied van veiligheid, energieverbruik en kwaliteit. Na deze analyse brengen wij advies uit over de bestaande contracten.

Onze toegevoegde waarde voor kantorenmanagement vindt u onder meer terug in:

 • een snelle respons op klachten, storingen, ontwikkelingen, vragen en meer;
 • de keuze voor structurele oplossingen;
 • maatwerk en individueel samen te stellen dienstenpakketten;
 • een heldere communicatie naar huurders en opdrachtgevers;
 • adequate managementinformatie.

Bedrijfsruimte

De zorg voor bedrijfsruimte draait om kennis en kunde, om risicobeheersing en een duurzame blik, maar bovenal om mensen. Tevreden huurders zijn bepalend voor uw vastgoedsucces. Daarom doen wij er alles aan om hen gelukkig te houden. Wij staan iedere dag klaar voor uw huurders. Wij luisteren naar hun wensen, lossen de problemen op en zorgen dat u de vruchten plukt van ons laagdrempelig, persoonlijk contact.

PropertyView beheert ruim 1.350.000 m² aan bedrijfsruimte en expeditie centra.

Resultaatgericht onderhoud en beheer gaat verder dan het sturen op KPI’s. Naast een gedegen kosten- en risicoanalyse denken wij graag met u mee en bieden u een breed pakket van innovatieve, efficiënte, pasklare en gebruiksvriendelijke oplossingen. Dit alles vanuit een groen DNA.

Onze toegevoegde waarde voor bedrijfsruimtemanagement vindt u onder meer terug in:

 • persoonlijk contact en luisteren naar de wensen van uw huurders, onze klanten;
 • een snelle respons op klachten, storingen, ontwikkelingen, vragen en meer;
 • een heldere communicatie naar huurders en opdrachtgevers;
 • resultaatgericht onderhoud en beheer;
 • adequate managementinformatie.

Winkels en winkelcentra

Winkelen is voor een belangrijk deel gebaseerd op emotie, dus op uitstraling, sfeer en beleving. Eigenaren en gebruikers van winkelvastgoed vragen een formule die zeer nauwgezet aansluit bij deze behoeften. PropertyView voor het efficiënt en effectief beheer van uw winkelvastgoed.

PropertyView beheert ruim 750.000 m² aan winkels, winkelcentra en winkel strips en helpt eigenaren bij het optimaliseren van het rendement van het winkelvastgoed.

Met onze jarenlange ervaring in het beheer van solitaire winkels, wijkwinkelcentra, stadsdeelcentra en woonboulevards kunnen wij onze huidige en toekomstige opdrachtgevers adviseren en ondersteunen bij het succesvol maken en houden van hun winkelvastgoed. Om het winkelvastgoed aantrekkelijk te maken en te houden is het van cruciaal belang de consument een schone, veilige en gerieflijke winkelomgeving te bieden. Dit is een continu proces, waarbij alle onderdelen samenkomen. Dit betekent dat samenwerking tussen alle betrokken partijen noodzakelijk is. PropertyView vervult hierin een coördinerende rol en zorgt dat de verschillende dienstverleners vanuit alle benodigde vakgebieden samenwerken.

Onze toegevoegde waarde voor winkelmanagement vindt u onder meer terug in:

 • realiseren van een  schone, veilige en gerieflijke winkelomgeving;
 • persoonlijk contact en luisteren naar de wensen van uw huurders, onze klanten;
 • een snelle respons op klachten, storingen, ontwikkelingen, vragen en meer;
 • een heldere communicatie naar huurders en opdrachtgevers;
 • zorgen voor samenwerking van de verschillende dienstverleners vanuit de benodigde vakgebieden;
 • adequate managementinformatie.

Horeca

Horeca is voor een belangrijk deel gebaseerd op emotie, dus op uitstraling, sfeer en beleving. Samen met onze opdrachtgevers en horeca-exploitanten hebben wij als doel horeca te bouwen en te onderhouden en ervoor te zorgen dat alle klanten met een voldaan gevoel de deur uit gaan.

PropertyView beheert ruim 750.000 m² aan winkels, winkelcentra en winkel strips en helpt eigenaren bij het optimaliseren van het rendement van het winkelvastgoed.

Met onze jarenlange ervaring in het beheer van solitaire winkels, wijkwinkelcentra, stadsdeelcentra en woonboulevards kunnen wij onze huidige en toekomstige opdrachtgevers adviseren en ondersteunen bij het succesvol maken en houden van hun winkelvastgoed. Om het winkelvastgoed aantrekkelijk te maken en te houden is het van cruciaal belang de consument een schone, veilige en gerieflijke winkelomgeving te bieden. Dit is een continu proces, waarbij alle onderdelen samenkomen. Dit betekent dat samenwerking tussen alle betrokken partijen noodzakelijk is. PropertyView vervult hierin een coördinerende rol en zorgt dat de verschillende dienstverleners vanuit alle benodigde vakgebieden samenwerken.

Onze toegevoegde waarde voor horeca vindt u onder meer terug in:

 • helpen bij het optimaliseren van het rendement;
 • helpen bij het realiseren van de juiste uitstraling, sfeer en beleving;
 • persoonlijk contact en luisteren naar de wensen van uw huurders, onze klanten;
 • een snelle respons op klachten, storingen, ontwikkelingen, vragen en meer;
 • een heldere communicatie naar huurders en opdrachtgevers;
 • adequate managementinformatie.

Maatschappelijk vastgoed

Het maatschappelijk vastgoed kent vele functies en gebruikers. De publieke- en zorgsector is flink in beweging. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op, wetten en regelgeving worden aangescherpt en de toenemende marktwerking creëert een steeds hogere prestatiedruk. Zowel de publieke- als de zorgsector faciliteren een steeds breder pakket van diensten en voorzieningen.

PropertyView beheert circa 75.000 m² aan maatschappelijk vastgoed.

 

Wij dragen graag ons steentje bij, zodat organisaties in de publieke- en zorgsector zich kunnen richten op datgene waar ze goed in zijn: “met de beperktere financiële middelen mensen een aangename plek bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten, herstellen of leren en spelen”. Dit alles binnen de kaders van uw strategie. Op basis van uw doelstellingen, komen wij met een helder plan van aanpak voor het management en onderhoud. Een meerjarenonderhoudsplan geeft u inzicht in uw investeringen in de toekomst. De jaarlijks terugkerende kosten voor preventief onderhoud, wettelijke verplichtingen, veiligheid en duurzaamheid of het verduurzamen maken ook onderdeel uit van het jaarplan.

Belangrijk voor ons is:

 • de continuïteit van de dienstverlening door de gebruikers van het gebouw;
  optimale benutting van de voorzieningen;
 • het zoveel als mogelijk beperken van de overlast in het kader van onderhoud voor de gebruikers van de gebouwen;
 • het maatschappelijk verantwoord ondernemen, met als speerpunt: (sociale) duurzaamheid.

Bij spoed bel ons: (073) 523 12 82