KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

TEAM ROSMALEN

Vanuit onze vestiging in Rosmalen verzorgen wij het technisch vastgoedmanagement en het onderhoud van uw panden.

De technische staat van uw vastgoed is van grote invloed op de huurderstevredenheid en verhuurbaarheid. Er komt veel bij kijken om uw gebouw goed te onderhouden en in goede staat te houden. Niet alleen het groot onderhoud, maar ook storingen en gebreken die door de huurders worden gemeld moeten tijdig worden afgehandeld. Dit betekent ook het aansturen en controleren van leveranciers die deze werkzaamheden goed en snel op moeten kunnen oppakken.

Wij zijn een landelijke organisatie met twee nevenvestigingen in Groningen en Utrecht. Onze technisch managers wonen en werken in de regio en kennen de leveranciers. Wij werken met vaste regionale en lokale partners, van wie wij weten dat ze staan voor hoge kwaliteit en service naar uw huurders. Na afronding van onderhoud voeren we ook steekproeven en klanttevredenheidsenquêtes uit, waarmee wij onze leveranciers continu evalueren op prijs en kwaliteit.

De medewerkers van onze Servicedesk vormen samen met onze technisch managers één team, samen staan zij voor onze dienstverlening aan u en uw gebruikers

Onze werkzaamheden omvatten:

In de situatie van noodzakelijk onderhoud of technische gebreken adviseren wij u over de meest passende maatregelen. Uitgaande van uw vastgoeddoelstellingen, -beleid en duurzaamheidsvisie, schetsen wij u de (vaak verschillende) mogelijkheden, kosten en eventuele risico’s die aan de diverse oplossingsrichtingen verbonden zijn.

Meerjarenonderhoudsplan:
Jaarlijks worden de technisch noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden door ons gerapporteerd in het Meerjarenonderhoudsplan. Dit Meerjarenonderhoudsplan maakt inzichtelijk welke kosten op korte en (middel)lange termijn worden verwacht. Dit geeft voor de eigenaren een duidelijk inzicht in het te verwachten uitgavenpatroon.

Jaarplan:
Vanuit het Meerjarenonderhoudsplan worden de technisch noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden voor het aankomende jaar gerapporteerd. Deze werkzaamheden, aangevuld met het periodieke onderhoudskosten ten laste van de opdrachtgever en een indicatie van het klachtenonderhoud vormen tezamen het jaarplan. Vervolgens wordt in overleg met de eigenaar bepaald welke werkzaamheden daadwerkelijk doorgang zullen vinden in het aankomende jaar.

Verhuurtransacties of huureindes vragen om een specialistische oplevering. Dit geeft de betrokkenen duidelijkheid en zekerheid en voorkomt daarmee toekomstige discussies. Wij verzorgen voor u een snelle en vakkundige oplevering en leggen deze vast in een digitaal proces-verbaal van oplevering.

Voor uw (ver-)bouwproject heeft u behoefte aan een deskundige partner die de regie in handen neemt. Wij zorgen ervoor dat uw project binnen de gegeven tijds-, prijs- en kwaliteitskaders wordt uitgevoerd en informeren u nauwgezet en helder over de bevindingen en keuzes die in het proces worden gemaakt.

Gezonde, groene gebouwen en duurzaam ondernemen

Duurzame exploitatie maakt uw vastgoedbeleggingen toekomstbestendig. Het zorgt voor behoud van de waarde en is een gunstige basis voor financiering. Bovendien zijn ook veel huurders inmiddels actief bezig met duurzaamheid. Zij identificeren zich graag met duurzame (bedrijfs)huisvesting.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Duurzaam vastgoedmanagement is onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid gaat verder dan het energiegebruik en de CO2-uitstoot van een gebouw. Het gaat ook om bedrijfsethiek en het welzijn van mensen. Daarom staan gezonde, groene gebouwen en duurzaam ondernemen hoog bij ons in het vaandel.

Energie-, afval- en inkoopmanagement:
Energie-, afval- en inkoopmanagement zijn onderdeel van ons MVO-beleid. Onder gebouweigenaren en huurders bevorderen we het gebruik van alternatieve energiebronnen, collectieve inkoop van groene energie en meetdiensten. Uw slimme meter lezen we standaard uit. De meetdata wordt vastgelegd in Esight, onze energiemanagementtool. Daarnaast stimuleren we het gebruik van duurzame technieken en materialen.

Duurzaam vastgoedmanagement onderscheidt uw beleggingsobjecten, omdat er voortdurend gestreefd wordt naar een gezonde balans tussen het milieu, het welzijn van mensen en de daarmee samenhangende investeringen.

Onze technisch managers zijn praktijkgericht en zeer ervaren. Samen met onze partners weten zij als geen ander hoe u de mogelijkheden kunt benutten, die ertoe bijdragen dat uw vastgoed een (veel) duurzamere investering is of wordt.

De snel veranderende gebruikerseisen van vandaag de dag vragen om specialistische expertise. De expertise om marktveranderingen op een creatieve wijze te vertalen naar het ontwerp, de indeling en de voorzieningen van uw vastgoed. Wij ondersteunen u en hanteren een realistische en integrale benadering van dit vraagstuk. Het doel: het bevorderen van de verhuurbaarheid en de gebruiksmogelijkheden en het toevoegen van waarde aan uw gebouw.

DIRECTIE
John Blokdijk
Directeur
Martijn Kuipers
Directeur/ICT
Ruud Sickinger
Directeur
Antoine van der Steen
Directeur/Techniek
MANAGEMENT ASSISTENTE
Bianca Kitslaar
Management assistente
SERVICEDESK
Bianca van Osch
Medewerker Servicedesk
Henriette Sluijter
Medewerker Servicedesk
Iris van Lanen
Medewerker Servicedesk
Jan van Haren
Manager Servicedesk en Bedrijfsbureau/ Vastgoedmanager
Jessica van der Heijden
Medewerker Servicedesk
Stan Koenders
Medewerker Servicedesk
Karin van Berkel
Medewerker Servicedesk
Kirsten Plieger
Medewerker Servicedesk
Lidia van der Laan
Medewerker Servicedesk
Marissa van Breda
Medewerker Servicedesk
Daniëlle Latupeirissa
Medewerker Servicedesk
Suzanne Cales
Medewerker Servicedesk
Iza Loop
Medewerker Servicedesk
Monique Bastiaens
Medewerker Servicedesk
HOSPITALITY
Sandra Pel
Medewerker Hospitality
Stephanie Oosterling
Medewerker Hospitality
BEDRIJFSBUREAU
Jan van Haren
Manager Servicedesk en Bedrijfsbureau/ Vastgoedmanager
Jordan Rombout
Projectmanager
Mark van den Brand
Projectmanager
Edward Castelijns
Inspecteur
Tonnie van der Heijden
Medewerker Bedrijfsbureau
Lars van den Heuvel
Medewerker Bedrijfsbureau
Joshua van Rosmalen
Medewerker Bedrijfsbureau
Niels Mulder
Medewerker Bedrijfsbureau
Jason de Klein
Junior Inspecteur
VASTGOEDMANAGEMENT
Angela Vegt
Vastgoedmanager
Antony van der Meer
Vastgoedmanager
Ceriel de Koning
Vastgoedmanager
Richard Blokdijk
Vastgoedmanager
Gilbert Oomen
Vastgoedmanager
Arnold van der Flier
Vastgoedmanager
Jan van Haren
Manager Servicedesk en Bedrijfsbureau/ Vastgoedmanager
Jefferey Nuamah
Vastgoedmanager
Jordy van Lamoen
Vastgoedmanager
Krista van Nimwegen
Vastgoedmanager / Manager interne opleidingen
Ronald Honsbeek
Vastgoedmanager
Maarten van de Bund
Vastgoedmanager
Marcel Boselie
Vastgoedmanager
Marco Schouten
Vastgoedmanager
Danny van Dongen
Vastgoedmanager
Mathieu Tankens
Vastgoedmanager
Michel Schellingerhout
Vastgoedmanager
Otto Mulder
Vastgoedmanager
Patrick van Gasteren
Vastgoedmanager
Raymond Haast
Vastgoedmanager
Remco Ottenbros
Vastgoedmanager
Rens Maas
Vastgoedmanager
Mark Okhuijsen
Vastgoedmanager
Jack Deelen
Vastgoedmanager
Nicolette van Rixtel
Vastgoedmanager
Manon van den Berg
Vastgoedmanager
Simon Nieboer
Vastgoedmanager
Marco Slijkhuis
Vastgoedmanager
Martin Zwaan
Vastgoedmanager

Bij spoed bel ons: (073) 523 12 82